Privacyverklaring

Hoe wij met uw gegevens omgaan

Voor het aanvragen en gebruiken van uw account bij https://platform.flexigo.nl en https://lidmaatschap.flexigo.nl verwerkt Flexigo B.V. persoonsgegevens zoals bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verwerkt Flexigo van mij?

Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voornaam;
  • Uw achternaam;
  • Uw zakelijke e-mailadres;
  • Uw bedrijfsnaam.

Waarom verwerkt Flexigo persoonsgegevens van mij?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt om u toegang te verschaffen tot https://platform.flexigo.nl. Flexigo verwerkt uw gegevens op basis van uw toestemming. Dit betekent dat het gebruik van https://platform.flexigo.nl geheel vrijblijvend is. Zonder uw persoonsgegevens kunt u alleen geen toegang verkrijgen tot https://platform.flexigo.nl.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Flexigo verwerkt uw persoonsgegevens zo lang als u toegang heeft tot https://platform.flexigo.nl. Indien sprake is van een Overeenkomst als bedoeld in de Algemene Voorwaarden van Flexigo, dan is de bewaartermijn overeenkomstig artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?

  • U heeft het recht tot inzage in uw gegevens;
  • Bij onvolledigheden of onjuistheden heeft u het recht om uw gegevens te laten verbeteren, aan te vullen of te verwijderen;
  • In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen;
  • In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerkingen van uw persoonsgegevens te laten beperken;
  • Omdat uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Dit betekent wel dat u geen toegang meer kunt verkrijgen tot https://platform.flexigo.nl.

Bovenstaande rechten kunnen direct bij Flexigo uitgeoefend worden door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: info@flexigo.nl.