Voor klanten

Welke diensten kun je bij ons afnemen?

Flexigo werkt vanuit het concept van Samen ondernemen met een community van zelfstandige business- en IT-consultants. Flexigo biedt met deze community haar diensten aan richting klanten vanuit de vakgebieden Programma- & projectmanagement, Business consultancy & Informatie analyse en Software testen.

Flexigo heeft deze vakgebieden ondergebracht in teams met een ervaren ondernemer (ambassadeur) als facilitator van een team. Deze ambassadeur bewaakt de ‘kwaliteit’ van het team en zorgt onder meer voor coaching en kennisuitwisseling.

De ambassadeur is tevens het eerste aanspreekpunt voor de klant in de aanvraag en uitvoering van een opdracht. De klant spreekt dan ook direct met een inhoudelijk deskundige om de vraag te vertalen naar een passende oplossing.

Bij klanten onderscheiden we ons met het leveren van experts op deze vakgebieden die veelal niet meer in (loon)dienst werken. Onze mensen hebben in hun loopbaan de stap gezet naar zelfstandigheid op basis van jarenlange ervaring en expertise. Een aanvraag voor junior profielen nemen wij ook in behandeling en vullen we in vanuit onze samenwerking met partnerleveranciers.

Welke visie heeft Flexigo op haar vakgebieden?

Flexigo levert kwaliteit richting haar klanten. Onze ambassadeurs selecteren de teamleden dan ook vanuit een duidelijke visie op hun vakgebied.

Programma- & projectmanagement: projecten en programma’s realiseren met blijvende resultaten. We managen complexe projecten en omvangrijke programma’s en kunnen daarbij bogen op onze jarenlange ervaring in diverse sectoren. We maken daarbij gebruik van onze vakinhoudelijke deskundigheid of dat nu op een Agile werkwijze gebeurt of via de meer traditionele vormen van project management. 

Business consultancy & Informatie analyse: het adviseren van organisaties om processen te optimaliseren, door grondige analyses en deze vervolgens te implementeren.

Software testen: het realiseren van geautomatiseerde en onderhoudbare testoplossingen die waarde toevoegen op het gebied van kwaliteit, wendbaarheid en time-to-market. 

Interesse in onze dienstverlening? Neem dan contact op met Mischa Maliepaard of Maarten Dol.